Tất cả
Rank: Vàng
Tướng: 137
Trang phục:
Bảng Ngọc:
560,000đ
82 skin
Rank: Bạc
Tướng: 137
Trang phục:
Bảng Ngọc:
650,000đ
83 skin
Rank: Vàng
Tướng: 130
Trang phục:
Bảng Ngọc:
650,000đ
153 skin
Rank: Vàng
Tướng: 122
Trang phục:
Bảng Ngọc:
1,200,000đ
78 skin
Rank: Đồng
Tướng: 132
Trang phục:
Bảng Ngọc:
580,000đ
78 skin
Rank: Đồng
Tướng: 137
Trang phục:
Bảng Ngọc:
580,000đ
73 skin
Rank: Bạc
Tướng: 137
Trang phục:
Bảng Ngọc:
560,000đ
103 skin
Rank: Vàng
Tướng: 137
Trang phục:
Bảng Ngọc:
800,000đ
Ez Tối Thượng
Rank: Đồng
Tướng: 71
Trang phục: 75
Bảng Ngọc: 0
800,000đ
Rank: Bạc
Tướng: 142
Trang phục: 63
Bảng Ngọc: 0
700,000đ
Ez Tối Thượng
Rank: Đồng
Tướng: 137
Trang phục: 47
Bảng Ngọc: 0
600,000đ
Lux Thập đại nguyên tố, Jax thần tư...
Rank: Bạc
Tướng: 142
Trang phục: 46
Bảng Ngọc: 0
600,000đ
Rank: Vàng
Tướng: 142
Trang phục: 70
Bảng Ngọc: 0
800,000đ
Rank: Bạc
Tướng: 139
Trang phục: 71
Bảng Ngọc: 0
900,000đ
3 trang phục tối thượng
Rank: Bạch Kim
Tướng: 141
Trang phục: 137
Bảng Ngọc: 0
1,500,000đ
Rank: Vàng
Tướng: 141
Trang phục: 105
Bảng Ngọc: 0
1,200,000đ
Rank: Đồng
Tướng: 137
Trang phục: 64
Bảng Ngọc: 0
650,000đ
Rank: Bạc
Tướng: 139
Trang phục: 64
Bảng Ngọc: 0
700,000đ
Skin Đẹp
Rank: Vàng
Tướng: 135
Trang phục: 67
Bảng Ngọc: 0
800,000đ
3 Tối Thượng, Skin Đẹp
Rank: Bạch Kim
Tướng: 117
Trang phục: 107
Bảng Ngọc: 0
1,400,000đ